McNally Robinson Saskatoon presents Tanis MacDonald

McNally Robinson Saskatoon 8th Street at Circle Drive. 3130-8th Street East., Saskatoon

McNally Robinson Booksellers Saskatoon presents Tanis MacDonald, author of Mobile. Also reading: Valerie Korinek, author of Prairie Fairies.

Free